Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne jest uzależniona od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego/adwokata

 

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana Klientowi zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Standardem pracy Kancelarii jest szybka i otwarta komunikacja oraz przejrzystość w zakresie rozliczeń, co oznacza m.in. niezwłoczne informowanie Klienta o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

 

Stosujemy następujące systemy rozliczeń:

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta dostosowujemy model współpracy lub formę pomocy prawnej w sposób najwłaściwszy dla konkretnego przypadku. Proponujemy spotkania w siedzibie Kancelarii bądź u Klienta. Szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów, szybko reagujemy na ich potrzeby i bezzwłocznie zajmujemy się sprawami. Wiele spraw jesteśmy w stanie rozwiązać bez konieczności spotkań, wykorzystując wszelkie dostępne formy komunikacji, np. mail czy telefon.

Nasze doświadczenia wskazują, iż w przypadku obsługi prawnej przedsiębiorców najwłaściwszą formą współpracy jest stała, kompleksowa obsługa prawna – bieżąca współpraca Kancelarii z Klientem pozwala na lepsze poznanie specyfiki działalności danego przedsiębiorcy i jego potrzeb, a tym samym natury problemów prawnych i biznesowych, które mogą go dotyczyć. Klient otrzymuje od Kancelarii stałe wsparcie, nie tylko w rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z całokształtem prowadzonej przez niego działalności, ale także rozwiązania optymalizujące i dynamizujące jego działalność. Tym samym łatwiej jest zminimalizować ryzyko prawne i zapobiegać powstawania poważniejszych problemów prawnych w przyszłości. Chcemy lojalnie i przez długie lata współpracować z Klientem, przyczyniając się do jego sukcesów i wspólnie ciesząc się nimi.

Korzyści wynikające z kompleksowej obsługi prawnej: